MENU

Natuurlijk gezond

Ben jij er klaar voor om zelf de verantwoording te nemen voor jouw gezondheid en vitaliteit?
Wil jij begeleid worden naar een oude dag vol gezondheid, bruisende vitaliteit en geluk? Lees de ervaringen

Wat als ik bijvoorbeeld zwanger wordt en geen Colon Hydrotherapie behandelingen mag ondergaan?
Dan kun je gebruik maken van het zogenaamde “slapende lidmaatschap”, waarbij je je lidmaatschap kunt stopzetten voor minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden (te betalen administratiekosten hiervoor zijn € 25). Bovendien heb je altijd tot 3 maanden na afloop van het lidmaatschapsjaar de kans om je tegoed te benutten.

Wat betekent het om pluslid te zijn? 
Als plus-lid, zullen we je informeren en herinneren aan je behandelingen tegoed. We zullen je een bericht sturen of telefonisch contact opnemen om je afspraken te boeken.

Wat kost het om pluslid te worden?
Je betaalt niets extra’s om plus-lid te worden. We maken alleen een aantekening in je dossier dat jij van deze extra service gebruik wilt maken.

Ik heb mij niet als pluslid aangemeld. Hoe kan ik nu pluslid worden?
Je kunt dit gewoon aan ons doorgeven per mail, telefoon of gewoon als je bij ons bent. Wij maken dan de aantekening in je dossier.

Wat is de looptijd van lidmaatschap? Hoe lang duurt mijn lidmaatschap?
De looptijd van het lidmaatschap is minimaal 1 jaar. Tijdens dit jaar kan het lidmaatschap niet opgezegd worden. Na afloop van dit jaar wordt het lidmaatschap van rechtswege omgezet in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Bij het lidmaatschap voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Wat is het verschil tussen het afsluiten van een nieuw jaarlidmaatschap of het automatisch verlengen van het lidmaatschap?
Bij automatische verlenging geldt een opzegtermijn van 1 maand, terwijl bij een jaarcontract geen opzegging tussentijds gedaan kan worden. Wel kan het jaarlidmaatschap voor een periode van 1 tot maximaal 6 maanden worden stopgezet (kosten hiervoor zijn € 25,- als bijdrage in de administratiekosten).

Waarom zou ik er voor kiezen om een nieuw jaarcontract af te sluiten?
Bij het afsluiten van een nieuw jaarcontract mag je je oude tegoed volledig meenemen naar het nieuwe jaar. Je hebt dus langer de tijd om je tegoed te benutten.

Ik ben er niet aan toegekomen om mijn behandelingen te genieten in het lidmaatschapsjaar. Ben ik mijn tegoed nu kwijt? 
Nee, je hebt altijd drie maanden extra om je tegoed te benutten. We adviseren je om pluslid (gratis) te worden, zodat wij je op tijd waarschuwen over het benutten van je tegoed. Als je een nieuw jaarlidmaatschap afsluit mag je je tegoed zelfs helemaal meenemen tot het einde van het nieuwe lidmaatschapsjaar.

Kan ik halverwege het jaar mijn lidmaatschap opzeggen?
Nee, dat is niet mogelijk. Het lidmaatschap geldt voor minimaal 1 jaar. Je kunt wel slapend lid worden, waarbij je je lidmaatschap kunt stopzetten voor minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden (te betalen administratiekosten hiervoor zijn € 25,-).
Als na een jaar jouw lidmaatschap stilzwijgend is verlengd, kun je wel maandelijks opzeggen. Indien jij al meer behandelingen hebt genoten dan dat er maandelijkse incasso’s hebben plaatsgevonden, dient er een eindafrekening te worden gemaakt. We zullen nooit lidmaatschapsgelden terug betalen.

Kan ik halverwege het jaar mijn lidmaatschap stopzetten?
Ja dat kan. Je kunt “slapend lid” worden, waarbij je je lidmaatschap kunt stopzetten voor minimaal 1 maand en maximaal 6 maanden (te betalen administratiekosten hiervoor zijn € 25,-). Indien je al behandelingen vooruit hebt genoten is stopzetten van het lidmaatschap niet mogelijk tot het moment dat alle termijnen van het betreffende jaar voldaan zijn.

Kan ik behandelingen krijgen op het moment dat ik “slapend lid” ben?
Nee, tijdens het slapende lidmaatschap kun je geen gebruik maken van de colon hydrotherapie behandelingen uit je tegoed. Indien je toch een behandeling wil op dat moment eindigt je “slapend lid” periode automatisch met ingang van het begin van de maand waarin je de behandeling ontvangt. Je dient dan wel eenmalig het maandincasso bedrag in de praktijk contant of per PIN af te rekenen, omdat we niet met terugwerkende kracht kunnen incasseren.

Ik wil het lidmaatschap in 1 keer vooruit betalen i.p.v. per maandelijkse incasso. Kan dit? Krijg ik hier nog een extra korting voor?
Ja, dit kan. We kunnen je hiervoor geen extra korting geven. Ook dien je eraan te denken dat jouw lidmaatschap na afloop van het eerste jaar, zonder opzegging, automatisch wordt verlengd en je weer voor het hele jaar vooruit dient te betalen of dan alsnog een incasso afspraak dient te maken.

Kan mijn lidmaatschap halverwege de maand ingaan?
Nee, dat is niet mogelijk. Het lidmaatschap gaat altijd in op de eerste dag van de maand.

Kan ik al gebruik maken van behandelingen terwijl mijn lidmaatschap pas in het begin van de nieuwe maand ingaat?
Nee, dit kan niet. Je kunt wel lid worden met terugwerkende kracht. Je betaalt de eerste maand dan contant of per pin in de praktijk en de automatische incasso gaat dan in m.i.v. de nieuwe volgende maand. In dit geval kun je direct gebruik maken van alle voordelen van het lidmaatschap.

Ik wil de incasso graag halverwege de maand laten plaatsvinden. Kan dit?
Nee, dat is niet mogelijk. Wij doen het incassoverzoek bij de bank met een batch, waardoor alle incasso’s tegelijkertijd moeten plaatsvinden.

Kan ik behandelingen weggeven van mijn tegoed?
Het lidmaatschap is in principe persoonlijk. Incidenteel is het wel toegestaan om een behandeling weg te geven aan een partner, huisgenoot, familielid, vriend of kennis. Als deze persoon nog niet eerder bij ons in de praktijk een darmspoeling heeft gehad, dient deze persoon wel € 60,- extra te betalen voor het intakegesprek. Deze € 60,- zullen we weer verrekenen als hij/zij later zelf een serie (minimaal 3) behandelingen afneemt of alsnog lid wordt.

Ik heb al één behandeling gehad en betaald. Nu wil ik graag toch lid worden en gebruik maken van alle voordelen van het lidmaatschap. Kan dit met terugwerkende kracht?
Indien je al één behandeling hebt betaald en je wilt alsnog lid worden, dan kan dit met terugwerkende kracht. Deze behandeling mag niet langer dan drie maanden geleden hebben plaatsgevonden. De betaalde behandeling wordt verrekend met jouw lidmaatschapsgeld. De automatische incasso gaat dan in op het moment dat de termijnen zijn verrekend met het bedrag dat reeds voldaan is.

Ik besluit aan het begin van de maand om lid te worden. Wanneer gaat mijn lidmaatschap dan in en met ingang van wanneer gaat de automatische incasso dan lopen?
Je aanmelding dient minimaal 2 weken voor aanvang van de automatische incasso bij ons binnen te zijn (dus uiterlijk halverwege de maand) om de incasso mee te kunnen laten gaan in de batch. Mocht je iets later besluiten lid te worden, dan kun je toch met ingang van de nieuwe maand al lid worden. De eerste termijn kun je dan via PIN-betaling of contant voldoen in de praktijk. De automatische incasso gaat dan in bij de 2e termijn.

Hoe werkt de opbouw van het kortingspercentage op supplementen?
Je krijgt kortingen op de aanschaf van supplementen (uitgezonderd op aanbiedingen) van minimaal 2% tot maar liefst 10%. Je start direct met 2% korting en ieder jaar dat je lid bent wordt je korting verhoogd met 2% tot je het maximale percentage van 10 hebt bereikt.

Als ik mijn lidmaatschap heb opgezegd en later weer lid wordt, krijg ik dan mijn oude opbouw van korting op producten weer terug?
Nee, helaas moet je dan weer opnieuw beginnen met opbouwen van je korting. Je begint wel weer direct met een korting van 2%.

Wat als ik bijvoorbeeld een bronzen lidmaatschap ben aangegaan en liever overstap naar zilver of goud. Moet ik dan wachten tot het einde van het lidmaatschapsjaar? 
Dat kan, maar ook tussentijds kan het lidmaatschap gewijzigd worden in een ander lidmaatschap. Er wordt dan telkens een verrekening gedaan tot het begin van het lidmaatschapsjaar. De te veel of te weinig betaalde bedragen zullen zo snel mogelijk verrekend worden met de nog volgende termijnen van het betreffende lidmaatschapsjaar. Voorbeeld: Je bent lid geworden per 1 januari voor het bronzen pakket. In april besluit je om toch een zilver pakket aan te schaffen. Je hebt al vier termijnen betaald volgens het bronzen tarief zijnde 4 x € 31,-. Voor het zilver pakket ben je 4 x € 50,- verschuldigd. Je betaalt een bedrag bij van € 76,- (4 x € 19,-) en met ingang van mei wordt de incasso € 50,- per maand. Je bent voor dit hele lidmaatschapsjaar dus zilver lid geworden. Andersom kan ook. Je was zilver lid, maar wil liever een bronzen lid worden. Jij hebt dan € 76,- te goed van ons. In de maand mei en juni wordt er geen incasso gedaan. In de maand juli wordt er € 14,-geïncasseerd en m.i.v. augustus wordt het nieuwe tarief van € 31,- geïncasseerd. Dit laatste kan natuurlijk alleen indien er nog niet méér behandelingen zijn genoten dan waar het nieuwe lidmaatschap recht op geeft.

ikwillidworden Veel gestelde vragen - Natuurlijk gezond - Santura

Heb jij nog andere vragen?
We horen ze graag via onderstaand contactformulier en zullen je z.s.m. antwoorden.

Dit veld is not niet ingevuld

Graag een (geldig) email invullen

Vul hier je telefoonnummer in.

Graag hier je invullen